Provozní řád

ABS Aréna

Provozní řád

 

Obecná ustanovení

ABS Aréna slouží především k tréninkům agility, obedience a dalších psích sportů. Vybavení a zařízení slouží široké skupině cvičících, proto je v zájmu všech návštěvníků chovat se k zařízení a vybavení se vší úctou a ohleduplně.

 

Návštěvník bere na vědomí, že do ABS Arény vstupuje na vlastní nebezpečí, že nese plnou zodpovědnost za sebe a svého psa (psy) a v případě poškození ABS Arény či vybavení uhradí škodu v plné výši.

 

Vstupem do ABS Arény se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto provozního řádu.

 

Provozovatel neodpovídá za ztrátu odložených věcí.

 

 1. Provozní doba ABS Arény

  • provozní doba se stanovuje zpravidla na dobu od 8:30 do 21:30 hod.

 

 1. Návštěvníci jsou povinni

 

 1. Vyloučení návštěvy

 1. V ABS Aréně je zakázáno

  • chovat se způsobem, který ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních,

  • chovat se hrubě ke psům či ostatním návštěvníkům ABS Arény,

  • kouřit ve všech prostorách,

  • znečišťovat veškeré prostory ABS Arény a její okolí,

  • vstupovat s hořlavinami a výbušninami.

    

 2. Závěrečná ustanovení

  • poškozování nebo rozkrádání majetku ABS Arény je trestné podle platných předpisů a zákonů ČR; i jiná porušování provozního řádu mohou být stíhána podle příslušných trestních předpisů,

  • tento provozní řád je platný pro všechny návštěvníky, nájemníky a pracovníky ABS Arény.

Všem slušným návštěvníkům za dodržování výše uvedených pravidel ze srdce děkujeme.

ABS tým